Thành viên MeiHao – Dịch vụ và điều khoản sử dụng. Bạn được chào đón tham gia trở thành một thành viên của gia đình MeiHao. Dịch vụ thành viên MeiHao (gọi tắt là dịch vụ thành viên) được cung cấp bởi “Xiong Co., Ltd.” (gọi tắt là công ty) và tất cả người dùng sử dụng dịch vụ thành viên đều được cung cấp. Bạn nên đọc các điều khoản sau đây của thỏa thuận, mục đích của những quy định thỏa thuận được ký kết này nhằm bảo vệ các nhà cung cấp dịch vụ cho các thành viên và lợi ích của tất cả người dùng, và tạo thành một hợp đồng giữa các nhà cung cấp sử dụng và thành viên dịch vụ. Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ thành viên do MeiHao cung cấp, người dùng được coi là nhận thức được và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản của “Điều khoản sử dụng” này:

(I) Đầu tiên : Dịch vụ thành viên

 1. Công ty đã hoàn thành và khẳng định việc áp dụng thành viên, theo hệ thống này sẽ được xây dựng tại thời điểm các dịch vụ, nội dung, tình trạng và chức năng, cung cấp dịch vụ cho các thành viên; Công ty có quyền thêm, thay đổi hoặc giảm tần suất của từng dự án dịch vụ, nội dung. Tất cả hoặc một phần của chức năng, mà không cần thông báo trước.
 2. Một số dịch vụ có thể được xây dựng hoặc cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi hoặc có thể phải tuân theo các thủ tục đăng nhập hoặc đăng ký riêng lẻ của các thành viên hoặc được trả tiền bởi các thành viên, theo các dịch vụ tương ứng được sửa đổi tại thời điểm đó và sau đó, hướng dẫn sử dụng và các trang liên quan.
 3. Công ty có quyền thay đổi dịch vụ miễn phí sang dịch vụ tính phí và thay đổi tiêu chuẩn tính phí bất cứ lúc nào. Nội dung thay đổi không được tiết lộ riêng trừ khi được công bố trên mỗi trang.
 4. Một số dịch vụ thành viên có thể có các thông số kỹ thuật hoặc thỏa thuận sử dụng khác nhau và các thành viên phải tuân thủ các thông số kỹ thuật sử dụng và các thỏa thuận liên quan của từng dự án.
 5. Công ty sẽ chủ động gửi các bản tin đến các thành viên thường xuyên hoặc không thường xuyên để xác định, nếu các thành viên không muốn nhận bản tin thành viên, bạn có thể hủy trang quản lý thành viên.

 

(II) Thứ hai: Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

 1. Thành viên phải hoàn tất quá trình đăng ký, cung cấp thông tin về thành viên hoặc đăng ký cần thiết cho quá trình giao dịch, và cần đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp là chính xác. Nếu các thông tin được cung cấp bởi các thành viên đã thay đổi, các thành viên nên cập nhật ngay lập tức để các thông tin được cập nhật và lưu giữ lại. Nếu thành viên không cung cấp thông tin ngay lập tức, không cung cấp thông tin theo phương pháp đã chỉ định hoặc thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không phù hợp với thực tế, công ty có quyền từ chối hoặc đình chỉ tất cả hoặc một phần các dịch vụ liên quan cho thành viên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 2. Thành viên có thể chọn tên người dùng của mình và mật khẩu, nhưng các thành viên có quyền giám hộ và có nghĩa vụ bảo mật thông tin của mình không được tiết lộ hoặc cung cấp cho người thứ ba, sử dụng một tên người dùng và mật khẩu cụ thể để đăng nhập vào hệ thống. Tất cả các hành động tiếp theo sẽ là trách nhiệm của thành viên sở hữu tên người dùng và mật khẩu.
 3. Nếu một thành viên phát hiện hoặc nghi ngờ rằng tên người dùng và mật khẩu của họ đã bị sử dụng một cách gian lận hoặc sử dụng không đúng cách bởi bên thứ ba, thành viên hãy thông báo ngay cho công ty để có hành động ngăn chặn kịp thời và phù hợp, tuy nhiên thành viên phải chịu trách nhiệm với bất kỳ hình thức bồi thường nếu có sự cố xảy ra.

 

(III) Thứ ba: Bảo vệ dữ liệu cá nhân

 1. Công ty sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi thành viên đối với các thông tin cá nhân được cung cấp bởi các thành viên, ngoài các thành viên không có bên thứ ba nào có thể xâm phạm bất hợp pháp hoặc vi phạm “Điều khoản sử dụng” dịch vụ. Công ty không cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp quảng cáo được tài trợ.
 2. Một số thành viên của dịch vụ được điều hành bởi các đối tác của công ty cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp các dịch vụ như cho các thành viên, nếu các thành viên không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, có thể chọn không sử dụng dịch vụ cụ thể, nhưng nếu các thành viên chọn sử dụng những dịch vụ cụ thể, công ty sẽ thông báo cho các thành viên trong trang thích hợp, các thành viên sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân cho những đối tác dịch vụ cụ thể.
 3. Trong các trường hợp sau đây, công ty có thể xem hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của thành viên hoặc tài liệu viễn thông liên quan cho các cơ quan chính phủ có liên quan hoặc bên thứ ba tuyên bố rằng quyền của họ đã bị xâm phạm và có bằng chứng thích hợp:
  1. Theo luật hoặc theo lệnh của cơ quan tư pháp hoặc cơ quan chính phủ khác có liên quan;
  2. Thành viên có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm các “Điều khoản sử dụng” này;
  3. Để bảo vệ an ninh của hệ thống dịch vụ thành viên hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà điều hành;
  4. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng khác hoặc các bên thứ ba;
  5. Để duy trì hoạt động bình thường của hệ thống.

 

(IV) Th Tư: Lưu tr d liu

 1. Thành viên nên tự lưu chép tất cả các tài liệu họ tải lên, xuất bản hoặc lưu trữ trong hệ thố Công ty sẽ thường xuyên cập nhật thông tin được tải lên bởi các thành viên nhưng không đảm bảo rằng thông tin được lưu trữ bởi các thành viên sẽ được sao lưu hoàn toàn. Thành viên nên đồng ý rằng công ty không phải chịu trách nhiệm về dữ liệu chưa được sao chép hoặc đã xóa bỏ bởi thành viên.
 2. Hệ thống công ty không đảm bảo rằng mọi thông tin được tải lên bởi thành viên sẽ được hiển thị hoàn toàn hoặc đảm bảo tính chính xác của việc truyền dữ liệu; nếu thành viên thấy rằng hệ thống bị sai hoặc thiếu, vui lòng thông báo cho người quản trị trang web của hệ thống ngay lập tứ
 3. Hệ thống sẽ tự động phát hiện các tài khoản thành viên chưa được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với các tài khoản thành viên chưa được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động xóa tất cả các dữ liệu và cài đặt trong tài khoản của người và đình chỉ việc sử dụng tài khoản này của người dùng. Hồ sơ về việc có sử dụng thông tin đăng nhập hay không tùy thuộc vào hồ sơ được lưu giữ trong hệ thống dịch vụ thành viên của công ty.

 

(V) Th Năm: Dch v chăm sóc khách hàng và s dng

 1. Tất cả các tên miền và địa chỉ mạng có liên quan do công ty hoặc đối tác cung cấp để cung cấp dịch vụ thành viên vẫn thuộc sở hữu của công ty hoặc chủ sở hữu quyền hợp pháp khác. Thành viên chỉ được phép sử dụng tư cách thành viên trong thời gian duy trì tư cách thành viê Các Điều khoản và phương thức được thỏa thuận trong mỗi Điều khoản sử dụng hoặc các thỏa thuận liên quan sẽ được sử dụng và Thành viên sẽ không chuyển nhượng, thuê hoặc cho mượn quyền thành viên hoặc quyền thành viên của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 2. Đối với các dịch vụ thành viên cụ thể, công ty có thể liên hệ với các đối tác hoặc nhà cung cấp khác để cung cấp hình ảnh, hình ảnh hoặc tài liệu hoặc tài liệu khác có liên quan để thành viên duyệt, truy xuất hoặc sử dụng, nhưng người dùng phải tuân thủ các thỏa thuận hoặc hạn chế cấp phép có liên quan. Tính hợp pháp của các bản vẽ, hình ảnh và các tác phẩm hoặc tài liệu khác là trách nhiệm của đối tác hoặc nhà sản xuất cung cấp hình ảnh, hình ảnh và các tác phẩm hoặc tài liệu khác.
 3. Tất cả thông tin quảng cáo xuất hiện trong Dịch vụ Thành viên được nhà quảng cáo xuất bản và là trách nhiệm của từng nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.

 

(VI) Th Sáu: Hành vi người tiêu dùng

 1. Thành viên không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trên trang web mà mà không có sự cho phép trướ
 2. Thành viên tải lên hoặc gửi thông tin cho trung tâm CSKH của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, video, các file hoặc các thông tin khác), hệ thống dữ liệu sẽ tự động cập nhật, xuất bản hoặc lưu trữ dữ liệu thuộc quyền sở hữu của thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm xem xét, xác minh hoặc chỉnh sử
 3. Thành viên phải tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan và không được tham gia vào các hành vi sau:
  1. Gửi bất kỳ thư, tệp hoặc thông tin nào vi phạm luật pháp và quy định của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).
  2. Công bố, truyền tải, gửi hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin không chính xác, gây thiệt hại đến danh tiếng hoặc uy tín của người khác. Ngoài ra, các thông tin về lừa đảo, khiêu dâm, cờ bạc, vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, hoặc tin nhắn, hình ảnh khác vi phạm pháp luật cũng không được phép đăng.
  3. Xuất bản, truyền tải, hoặc lưu trữ bất kỳ tác phẩm hoặc tài liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các vấn đề liên quan đến bản quyền khác.
  4. Thu thập địa chỉ email và dữ liệu cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý.
  5. Trích xuất toàn bộ hoặc một phần trong các nội dung của bất kỳ cơ sở dữ liệu nào trong Dịch vụ Thành viên mà không có sự đồng ý.
  6. Xuất bản, truyền tải, lưu trữ vi-rút hoặc bất kỳ chương trình hoặc thông điệp nào đủ để phá hủy hoặc can thiệp vào hệ thống an ninh mạ
  7. Phá hủy hoặc can thiệp vào hoạt động của hệ thống Dịch vụ Thành viên hoặc vi phạm nghi các hành vi trực tuyến chung.
  8. Đột nhập trái phép vào hệ thống thành viên, giả mạo tài khoản hoặc mạo danh người khác để gửi email tiếp tận cận, lừa đảo những người khác.
  9. Bất kỳ hành động nào can thiệp hoặc can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ Thành viên của người dùng khác.
  10. Gửi thư nặc danh, thư rác, thư quảng cáo hoặc thư từ mà người khác không mong muố
  11. Bất kỳ hành vi đánh cắp tài khoản thành viên, mật khẩu hoặc quyền truy cập của Dịch vụ thành viên thông qua các kênh không phù hợ
  12. Các hành vi không đáp ứng mục đích sử dụng được cung cấp bởi các Dịch vụ thành viên.
 4.  Nếu Thành viên hoặc bất cứ bên thứ ba nào tải lên, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ văn bản, hình ảnh, video, hoặc các tập tin dữ liệu hoặc tác phẩm khác, có dấu hiệu vi phạm tác quyền, pháp luật hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc đặc điểm kỹ thuật khác, hoặc bị khiếu nại của bên có liên quan đến tranh chấp khác về tính hợp pháp, công ty có quyền xóa trực tiếp, di chuyển hoặc dừng truy cập, cũng như dừng cung cấp dịch vụ thành viên bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Thành viên hoặc bên thứ ba phải chịu trách nhiệm pháp lý và chịu trách nhiệm cho tất cả thiệt hại và bồi thường tất cả chi phí phát sinh cho công ty.

 

(VII) Th By: Quyn s hu và y quyn thành viên cho công ty

 1. Dịch vụ thành viên được cung cấp bởi tất cả các thiết kế web, giao diện, URL, nhãn hiệu, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, vv, nhãn hiệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu thông tin, thuộc về việc sử dụng hợp pháp của Công ty hoặc Công ty uỷ quyền Các chủ sở hữu của các quyề
 2. Các dịch vụ thành viên của công ty chỉ cung cấp không gian máy chủ và hệ thống phù hợp cho các thành viên sử dụ Thành viên không được cấp phép cho nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của công ty và các dịch vụ thành viên cá nhân.
 3. Thành viên upload riêng họ, và lưu trữ tất cả các sách xuất bản và thông tin trong Dịch Vụ Hội Viên, bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác vẫn đang thuộc sở hữu của các quyền hợp pháp của tất cả những người được phép sử dụng các thành viên hoặc thành viên; nhưng các thành viên không chỉ phải đảm bảo rằng không có cuốn sách hay thông tin vi phạm pháp luật hoặc quyền của các bên thứ ba chống lại bên ngoài, và đồng ý ủy quyền cho công ty được lưu trữ, được công bố trên trang web, và nhận được thông qua trang web cho công ty theo cách như vậy được coi là thích hợp, kể cả với các phần mềm hoặc phần cứng thiết bị khác nhau được sản xuất hoặc chuyển đổi Các phiên bản hoặc định dạng khác nhau, chẳng hạn như các phiên bản phù hợp để đọc trên Internet và các phiên bản hoặc định dạng có sẵn để tải xuống trên các thiết bị máy tính khác nhau (bao gồm cả PDA, điện thoại di động và các thiết bị tương tự được phát triển trong tương lai). Cung cấp cho một người cụ thể hoặc không xác định để duyệt, truy vấn, truy xuất, đọc ngoại tuyến hoặc nhận trực tuyế Thành viên và đồng ý ủy quyền cho công ty mình chọn các thành viên tải lên, xuất bản và lưu trữ trong sách và thông tin trong Dịch Vụ Hội Viên, một mình, sau khi tổng hợp, làm việc hoặc với các thành viên khác và thu thập thông tin đã đưa ra một bản tin hoặc thông điệp điện tử tương tự, bao gồm cả Tuy nhiên, nó không bị giới hạn sử dụng trong các bản tin điện tử và các tin nhắn liên quan được gửi cho mục đích tiếp thị hoặc quảng bá của công ty và các dịch vụ thành viên khác nhau. Ngoài các dịch vụ cùng với mỗi người trong số các thành viên di chuyển với nhau hoặc cấp phép, Công ty sẽ không thành viên tải lên, lưu trữ và xuất bản sách và tài liệu riêng chuyển nhượng hoặc cấp phép cho một người thứ ba, không phải một mình, hoặc để xây dựng Sách hình thức được in và xuất bản.

 

(VIII) Th Tám: Các trách nhim pháp lý và gii hn

 1. Đối với các Dịch Vụ Hội Viên cung cấp bởi Công ty, chỉ có sẵn tại thời điểm sử dụng phù hợp với các chức năng của dịch vụ và hợp tình hình nhu cầu cụ thể của người sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, tốc độ, bảo mật, độ tin cậy, tính toàn vẹ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bảo hành hoặc bảo lãnh, rõ ràng hoặc ngụ ý, về tính chính xác và không ngắt kết nối và lỗi.
 2. Công ty không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail, hoặc chuyển tập tin và lưu trữ dữ liệu đều đáng tin cậy và chính xác, và cũng không đảm bảo thư lưu trữ hoặc truyền đi, các tập tin bảo mật hoặc độ tin cậy, tính toàn vẹn, và đúng đắn Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại gây ra bởi sự thất bại, mất mát hoặc lỗi trong việc truyền hoặc lưu trữ các thư, tệp hoặc tài liệu đó.
 3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng các dịch vụ thành viên do chính công ty cung cấp, ngay cả khi công ty đã hiểu các hành động được đề xuấ

 

(IX) Th Chín: Tm dng hoc gián đon dch v

 1. Việc tạm dừng hoặc gián đoạn dịch vụ dựa theo bảo trì định kỳ, thay đổi hệ thống hoặc chức năng của dịch vụ thành viên, công ty sẽ thông báo cho thành viên bằng cách thông báo trực tuyến hoặc các phương tiện thích hợp khác trước khi đình chỉ hoặc gián đoạn.
 2. Công ty sẽ đình chỉ hoặc ngừng tất cả hoặc một phần Dịch vụ Thành viên trong các trường hợp sau đây và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà Người dùng phải chịu:
  1. Khi di dời, thay thế, nâng cấp, bảo trì hoặc sửa chữa các thiết bị phần cứng và phần mềm liên quan đến dịch vụ thành viên;
  2. Người dùng có bất kỳ vi phạm Đạo luật, tất các hoặc một phần Điều khoản và Điều kiện sử dụ
  3. Việc đình chỉ hoặc gián đoạn dịch vụ thành viên do hành động của bên thứ ba, thiên tai hoặc bất khả kháng khác;
  4. Việc chấm dứt hoặc gián đoạn dịch vụ thành viên do các vấn đề khác không do tác động của công ty.

 

(X) Th Mười: Chm dt dch v

 1. Dựa trên hoạt động của công ty, công ty có quyền ngừng cung cấp toàn bộ hoặc một phần dịch vụ thành viên bất cứ lúc nào. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc bồi thường cho thành viên.
 2. Nếu thành viên vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc quy tắc sử dụng hoặc thỏa thuận của các dịch vụ thành viên, công ty có quyền tạm thời đình chỉ dịch vụ hoặc chấm dứt dịch vụ bất cứ lúc nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường hoặc bồi thường nào.

 

(XI) Th Mười Mt: Sa đi các Điu khon s dng

Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ thành viên này và các thông số kỹ thuật hoặc thỏa thuận sử dụng tương ứng bất cứ lúc nào. Nội dung sửa đổi sẽ được đăng trên trang web liên quan đến dịch vụ thành viên mà không cần thông báo riêng cho người dùng.

 

(XII) Th Mười Hai: Lut Điu Chnh và Quyn Tài Phán

 1. Các điều khoản sử dụng này và các thông số kỹ thuật và thỏa thuận sử dụng có liên quan cho từng dịch vụ thành viên được điều chỉnh bởi luật pháp của Trung Hoa Dân Quố
 2. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ dịch vụ thành viên, hoặc các điều khoản sử dụng và các quy tắc và thỏa thuận sử dụng có liên quan của các dịch vụ thành viên, Tòa án Đài Loan của nhà nước Trung Hoa Dân Quốc sẽ là tòa sơ thẩ