Rất vui lòng được đón tiếp bạn tới với [Trang mua sắm Online MeiHao], nhằm giúp bạn sử dụng các dịch vụ và thông tin trên trang web một cách an toàn và thoải mái nhất, chúng tôi xin giải thích chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, bạn vui lòng đọc các thông tin bên dưới:

(I) Phạm vi của chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Nội dung chính sách bảo vệ quyền riêng tư bao gồm cách trang web này xử lý thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ trang web. Chính sách bảo vệ quyền riêng tư không áp dụng cho các trang web được liên kết khác ngoài trang web này, cũng không áp dụng cho những người không được ủy quyền hoặc tham gia quản lý trang web này.

 

(II) Thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân

Khi bạn truy cập trang web này hoặc sử dụng các dịch vụ chức năng do trang web này cung cấp, chúng tôi sẽ tùy thuộc vào bản chất của các chức năng dịch vụ, yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cần thiết, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong mục đích cụ thể mà không cần sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết với bạn rằng trang web này sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân cảu bạn cho các mục đích khác.

Khi bạn sử dụng các tính năng tương tác như hộp thư dịch vụ và bảng câu hỏi trên trang web này, tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ và thời gian sử dụng của bạn sẽ được giữ lại.

Trong quá trình duyệt thông thường, máy chủ sẽ ghi lại các hành vi liên quan, bao gồm địa chỉ IP của thiết bị được kết nối, thời gian sử dụng, trình duyệt được sử dụng, duyệt và nhấp vào hồ sơ dữ liệu, v.v., làm cơ sở tham khảo để chúng tôi cải thiện dịch vụ trang web của mình. Hồ sơ này là để sử dụng nội bộ và sẽ không bao giờ được công khai.

Để cung cấp dịch vụ chính xác, chúng tôi sẽ thu thập và phân tích nội dung khảo sát câu hỏi và trình bày dữ liệu thống kê hoặc văn bản giải thích về kết quả phân tích. Ngoài nghiên cứu nội bộ, chúng tôi sẽ xuất bản dữ liệu thống kê và văn bản giải thích khi cần, nhưng không cụ thể Thông tin cá nhân.

 

(III) Bảo vệ dữ liệu

Máy chủ của trang web này được trang bị nhiều thiết bị bảo mật thông tin và các biện pháp bảo vệ an ninh cần thiết, chẳng hạn như tường lửa và hệ thống chống vi-rút. Để bảo vệ trang web và dữ liệu cá nhân của bạn, các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt mới được áp dụng. Dữ liệu và nhân viên xử lý có liên quan đã ký hợp đồng bảo mật và những người vi phạm nghĩa vụ bảo mật sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt liên quan.

Nếu cần phải ủy thác cho các đơn vị khác cung cấp dịch vụ do nhu cầu kinh doanh, trang web này cũng sẽ yêu cầu họ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật và thực hiện các thủ