Chính sách đặt hàng

1Tôi có thể huỷ đơn hàng nếu thay đổi ý kiến không?
Tất nhiên bạn có thể huỷ đơn hàng của mình, với điều kiện liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn xử lí huỷ đơn đó vì bạn không thể huỷ đơn trực tiếp trên hệ thống.

** Lưu ý : Mcoin sẽ mất giá trị khi bạn trả lại hàng hoặc huỷ đơn hàng đó. Mcoin sẽ chỉ được tặng khi quá trình mua hàng của bạn thành công.**
2Các bước đặt hàng và vận chuyển, thanh toán

Nhận hàng qua Cửa hàng tiện lợi